Het bestuur van Zon op Amersfoort heeft ondertussen niet stilgezeten. De gesprekken met Stichting Meerkring, eigenaar van het dak van Kindcentrum Vlinderslag, zijn voortgezet. Deze gesprekken, die positief zijn, gaan over de locatie-overeenkomst waarin voor een periode van zo’n 15 jaar de rechten en plichten over en weer worden vastgelegd.

Onlangs bleek dat er nog een partij bij het dak van Vlinderslag betrokken is: Stichting SamenFoort die begin dit jaar de verantwoordelijkheid voor het schoolgebouw van de gemeente Amersfoort heeft overgenomen. Zij hebben de locatieovereenkomst bekeken en zullen hopelijk binnen afzienbare tijd uitsluitsel geven of het wat hen betreft kan doorgaan.

Voortgang is er op de volgende punten:

  • Er is gekozen voor een bureau dat de constructieberekening kan uitvoeren voor het dak.
  • Er zijn drie offertes aangevraagd voor de zonnepaneel-installatie.

Helaas duurt alles toch weer langer dan we hadden verwacht. Maar we komen steeds een stapje dichter bij de realisatie.