Project omschrijving

Zonnedak Vlinderslag:

Pas op de plaats.

Zonnedak Vlinderslag

In het kort:
Het dak van Vlinderslag wordt het eerste Amersfoortse dak met zonnepanelen van binnenstadbewoners en bewoners van Kruiskamp. Afgelopen oktober werd de intentieovereenkomst afgesloten en zijn we verder gegaan met de voorbereidingen.

We hebben drie offertes laten uitbrengen voor het plaatsen van de zonnepanelen-installatie. Wij hebben nu een actueler en beter zicht op de (financiële) haalbaarheid van ons project. De vooruitzichten zijn minder goed dan in het najaar van 2019. Toen gingen we nog uit van een ‘terugverdientijd’ van ongeveer 8 jaar. Nu, op basis van de meest recente inzichten, is ongeveer 12-15 jaar waarschijnlijker. Dit is het gevolg van een aantal ontwikkelingen:

– De lagere stroomprijzen,

– De verlaagde stroombelasting* en

– De fors gestegen verzekeringspremies.

Een en ander is niet uniek voor project Vlinderslag, ook andere postcoderoos-projecten hebben hiermee te maken. Ook met de gevolgen van de coronacrisis voor de deelname-bereidheid van jullie als belangstellenden, dienen we rekening te houden. Het bestuur van Zon op Amersfoort heeft daarom moeten constateren dat het verstandig is om voor de komende maanden voor dit project pas op de plaats te maken.

Dit betekent zeker niet, wat ons betreft, dat van uitstel afstel zal komen!

Wij zijn actief op zoek naar één of meer nieuwe daken. D.w.z. dat we bedrijven met aantrekkelijke daken persoonlijk benaderen of zij belangstelling hebben. Voor extra tips houden wij ons aanbevolen. Het is namelijk mogelijk om in één project meerdere installaties onder te brengen, zolang ze zich in hetzelfde postcoderoosgebied bevinden. Onder meer door kostenspreiding wordt de haalbaarheid (terugverdientijd) van een project beter, naarmate de omvang toeneemt.

In de nazomer / september gaan we een nieuwe bijeenkomst houden om met jullie te overleggen over de wegen die Zon op Amersfoort kan inslaan. Mogelijk van belang is dat de overheid met een nieuwe postcoderoosregeling komt. Ook zijn er alternatieve duurzaamheids-projecten mogelijk. Denk hierbij aan isolatie (advies) en de warmte-transitie.