Project omschrijving

Zonnepark Zielhorst

Zonnepark Zielhorst

Zonnepark Zielhorst: in anderhalf jaar van eerste idee tot concreet plan

Het is lang voor de introductie van het coronavirus: in de wandelgangen van een drukbezochte informatiebijeenkomst over Schothorst Aardgasvrij komt een idee van een buurtbewoner ter sprake. Als we nou eens op grote schaal duurzame, groene energie gaan opwekken door op de geluidswal langs de Zielhorsterweg een kilometerslang lint van zonnepanelen aan te leggen… Dat eerste idee wordt in circa anderhalf jaar tijd een serieus plan.

De gemeente Amersfoort die zich mede door de eigen ambities (in 2030 als stad CO2-neutraal zijn) voor een enorme opgave ziet gesteld in de energietransitie, is enthousiast over het idee uit de wijk. Om het initiatief verder op weg te helpen, wordt een extern bureau ingehuurd.
Het bureau Driven By Values uit Eindhoven onderzoekt de haalbaarheid van het idee. Want natuurlijk zijn er vragen en bedenkingen: zijn de panelen landschappelijk inpasbaar, wat zijn de consequenties voor flora en fauna? En zou de schittering van de panelen in de zon passerende automobilisten kunnen hinderen?

Driven By Values komt in februari 2020 met zijn bevindingen. De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek zijn overwegend positief, is de conclusie die geïnteresseerde bewoners en gemeente-ambtenaren in Het Groene Huis aan de Schothorsterlaan trekken. Driven By Values adviseert een vervolgstap: maak een concreet schetsplan. Dat schetsmodel waarvoor in april 2020 opdracht wordt verstrekt aan het externe bureau Land-ID, moet concreet in kaart brengen welke ecologische gevolgen er zijn bij de plaatsing van de zonnepanelen aan de Zielhorsterweg.

Eind augustus wordt de eerste versie van het plan gepresenteerd, door coronabeperkingen in een klein groepje. Een maand later is het plan voldragen: er liggen zes modellen op tafel voor de inpassing van de panelen, allemaal met minnen en plussen.
Zonneveld, zonnelint, zonnepark… er passeren verschillende benamingen voor hetzelfde idee de revue. Wat wel duidelijk is dat er circa 3.000 panelen nodig zijn om het plan financieel levensvatbaar te maken. Met 3.000 panelen aan de ZIelhorsterweg circa driehonderd huishoudens van elektriciteit kunnen worden voorzien.

Intussen denken de bewoners na over de stichting van een energiecoöperatie, die door de gemeente om juridische redenen noodzakelijk wordt geacht voor de uitwerking van de plannen. Voordat wordt besloten naar de notaris te stappen om een dergelijke organisatie in te schrijven als juridische entiteit, besluiten de initiatiefnemers uit Schothorst in hun eigen netwerk rond te kijken naar mensen die mee willen denken.
In november 2020 volgt een flirt met Zon Op Amersfoort, een burgercollectief dat onderdeel is van het landelijk opererende Zon Op Nederland (tegenwoordig Energie Samen).

Het lijkt een perfecte match: Zon Op Amersfoort schermt met grote interesse voor panelen, vooral uit de binnenstad. Maar daken in de binnenstad voor de plaatsing van de panelen zijn er niet of nauwelijks, om uiteenlopende redenen. Aan de Zielhorsterweg is plek genoeg, ook voor de vraag naar panelen uit hartje Amersfoort. Een klassieke win-win-situatie.

Aan het einde van het vorig jaar wordt de samenwerking met Zon Op Amersfoort geformaliseerd, het project Zielhorsterweg wordt door de bewoners van Schothorst onder de vlag en met ondersteuning van deze coöperatie uitgevoerd. Met de gemeente Amersfoort is een intentie-overeenkomst gesloten voor de uitvoering van de plannen.

Details project

DATUM

2021

LOCATIE

Langs de spoorlijn. Locatie nog onbekend

PROJECT 

Aantal zonnepanelen nog onbekend