FAQ items aan het laden...
Nieuws2019-11-11T10:30:41+02:00

Volg het laatste nieuws

Disketteweg beste plek voor zonnepark

Zon Op Amersfoort heeft de voorbije maanden stappen gezet voor de selectie van de beste locatie voor het zonnepark in Amersfoort-Noord. De energiecoöperatie, aangevuld met burgers uit de wijk Schothorst, is uitgekomen op een terrein op De Hoef, ingeklemd tussen de twee spoorlijnen van en naar Apeldoorn en Zwolle. Deze driehoek aan de Disketteweg (naast ROC Midden-Nederland Campus Amersfoort) biedt plaats aan meer dan 3.000 zonnepanelen, genoeg om een succesvolle exploitatie mogelijk te maken door dit burgerinitiatief.

De oorspronkelijk kansrijk geachte plekken aan weerszijden van de Zielhorsterweg blijken in de praktijk iets minder te scoren vanwege de hoge kosten en lagere opbrengsten. Zon

By |2 april 2021|

Groot zonnepanelen-project Zielhorst

Energiecoöperatie Zon Op Amersfoort en een aantal burgers uit Schothorst hebben de handen ineen geslagen om in de buurt van de Zielhorsterweg een groot zonnepanelen-project te ontwikkelen. Met de gemeente Amersfoort is een intentie-overeenkomst gesloten voor het gebruik van de grond. Op een nog aan te wijzen terrein komen 2000-3000 zonnepanelen, zo is het streven. Voor de zomer moet het plan verder gestalte krijgen. Meer informatie staat hier

By |26 januari 2021|

Stand van zaken januari 2021

Het teleurstellende jaar 2020 is nu afgesloten. Niet alleen vanwege het Covid19 virus, maar ook omdat onze pogingen een groot zonnedak te verwerven op de industrieterreinen Isselt en de Hoef op niets zijn uitgelopen. Gelukkig zijn er nu een tweetal ontwikkelingen die ons weer optimistisch stemmen.

Om te beginnen de Vlinderslag. Dit project hebben we stilgelegd omdat het vanwege de te kleine omvang en opgelopen verzekeringspremies niet exploitabel te krijgen was. We hadden contacten lopen bij het naastgelegen pand ‘de witte Vlinder’. De gebruikers van dit pand hebben zich inmiddels positief opgesteld t.o.v. de mogelijkheid om daar zonnepanelen om te leggen. Binnenkort gaan

By |5 januari 2021|

Stand van zaken april

Het bestuur van Zon op Amersfoort heeft ondertussen niet stilgezeten. De gesprekken met Stichting Meerkring, eigenaar van het dak van Kindcentrum Vlinderslag, zijn voortgezet. Deze gesprekken, die positief zijn, gaan over de locatie-overeenkomst waarin voor een periode van zo’n 15 jaar de rechten en plichten over en weer worden vastgelegd.

Onlangs bleek dat er nog een partij bij het dak van Vlinderslag betrokken is: Stichting SamenFoort die begin dit jaar de verantwoordelijkheid voor het schoolgebouw van de gemeente Amersfoort heeft overgenomen. Zij hebben de locatieovereenkomst bekeken en zullen hopelijk binnen afzienbare tijd uitsluitsel geven of het wat hen betreft kan doorgaan.

Voortgang is er

By |24 april 2020|

Gebruikersovereenkomst in voorbereiding

Nu de feestdagen achter de rug zijn, zijn de voorbereidingen voor het project Vlinderslag weer opgepakt. Medio januari is met Vlinderslag onder meer gesproken over het vervolg. Belangrijke actie: het bespreken en sluiten van de gebruikersovereenkomst, die de afspraken in detail vastlegt. We hopen dat we spoedig daarna, begin februari, installateurs kunnen benaderen om offertes uit te brengen voor de plaatsing van de panelen.
By |18 januari 2020|

Informatieavond Zonnedak Vlinderslag goed bezocht

Foto: Yvonne Feuerhahn

De informatie avond over het zonnedak van Vlinderslag is goed bezocht. Ruim 40 belangstellenden waren aanwezig om de presentatie van Michel Buur van Zon op Nederland te volgen. Mede naar aanleiding van deze avond hebben zich tot nu toe 37 mensen als belangstellende voor het project opgegeven. De volgende stap is nu dat we offertes aanvragen voor de bouw van de zonneinstallatie. Als alle kosten op een rijtje staan kunnen we een berekening opstellen voor de prijs van een certificaat. Dan is de definitieve inschrijving voor dit project mogelijk. Het

By |1 december 2019|