FAQ items aan het laden...
Nieuws2019-11-11T10:30:41+02:00

Volg het laatste nieuws

Stand van zaken april

Het bestuur van Zon op Amersfoort heeft ondertussen niet stilgezeten. De gesprekken met Stichting Meerkring, eigenaar van het dak van Kindcentrum Vlinderslag, zijn voortgezet. Deze gesprekken, die positief zijn, gaan over de locatie-overeenkomst waarin voor een periode van zo’n 15 jaar de rechten en plichten over en weer worden vastgelegd.

Onlangs bleek dat er nog een partij bij het dak van Vlinderslag betrokken is: Stichting SamenFoort die begin dit jaar de verantwoordelijkheid voor het schoolgebouw van de gemeente Amersfoort heeft overgenomen. Zij hebben de locatieovereenkomst bekeken en zullen hopelijk binnen afzienbare tijd uitsluitsel geven of het wat hen betreft kan doorgaan.

Voortgang is er

By |24 april 2020|

Gebruikersovereenkomst in voorbereiding

Nu de feestdagen achter de rug zijn, zijn de voorbereidingen voor het project Vlinderslag weer opgepakt. Medio januari is met Vlinderslag onder meer gesproken over het vervolg. Belangrijke actie: het bespreken en sluiten van de gebruikersovereenkomst, die de afspraken in detail vastlegt. We hopen dat we spoedig daarna, begin februari, installateurs kunnen benaderen om offertes uit te brengen voor de plaatsing van de panelen.
By |18 januari 2020|

Informatieavond Zonnedak Vlinderslag goed bezocht

Foto: Yvonne Feuerhahn

De informatie avond over het zonnedak van Vlinderslag is goed bezocht. Ruim 40 belangstellenden waren aanwezig om de presentatie van Michel Buur van Zon op Nederland te volgen. Mede naar aanleiding van deze avond hebben zich tot nu toe 37 mensen als belangstellende voor het project opgegeven. De volgende stap is nu dat we offertes aanvragen voor de bouw van de zonneinstallatie. Als alle kosten op een rijtje staan kunnen we een berekening opstellen voor de prijs van een certificaat. Dan is de definitieve inschrijving voor dit project mogelijk. Het

By |1 december 2019|

Informatieavond 27 november 20:00 Johanneskerk Westsingel 30

“Zon op Amersfoort Coöperatie U.A.”, opgericht door bewoners van de binnenstad, staat voor het samen verduurzamen van de binnenstad. De aandacht van de coöperatie gaat nu uit naar het neerzetten van een zonnepanelen installatie waarin coöperatie-leden deelnemen. Dit is een mooie kans voor mensen die niet zelf zonnepanelen op hun woning willen of mogen plaatsen!

Met Stichting Meerkring is overeengekomen dat de coöperatie een installatie mag plaatsen op een dak van Kindcentrum Vlinderslag. De coöperatie zal de opgewekte stroom verkopen aan een energiebedrijf. Jaarlijks ontvangt de coöperatie de opbrengsten uit deze verkoop. Het is een collectief project.

Zon op Amersfoort doet dit binnen

By |10 november 2019|