Tot onze spijt delen we jullie mede dat we Zon Op Amersfoort Coöperatie UA per eind september van dit jaar hebben opgeheven.

De afgelopen jaren zijn we er niet in geslaagd om een dak of locatie te vinden dat geschikt is voor de plaatsing van collectieve zonnepanelen. We verwachten dat de omstandigheden op korte termijn niet zullen verbeteren. Op een rijtje gezet:

  • Dak-eigenaren zijn in en rondom het centrum moeilijk te overreden. Zelfs deels kopschuw geworden vanwege berichten over branden in zonnepanelen. Of vanwege toekomstig onderhoud aan het dak blijkt plaatsing voor minimaal 15 jaar niet dikwijls mogelijk, waardoor geschikte daken afvallen
  • Kostendekkende exploitatie van kleine (dak)installaties is steeds moeilijker. O.a. door lagere subsidie, hoge kostprijs en lage stroomprijs op momenten dat de zon flink schijnt
  • Nieuwe grote installaties zijn de komende jaren in onze regio uitgesloten omdat Stedin geen capaciteit heeft om deze aan te sluiten. Het verzet van omwonenden of dreigende aantasting van natuurwaarden beperken ook de mogelijkheden

We denken dat het de komende jaren niet zal lukken om een levensvatbaar project van de grond te krijgen. En daarmee heeft de coöperatie haar bestaansrecht verloren en wij ons (om niet) enthousiasme.

Onze collega’s in Hoogland (Zon op Hoogland), die wij in hun begin hebben geholpen, hebben inmiddels 2 lopende projecten (collectieve zonnepanelen op het dak). En een net opgestart project-in-ontwikkeling dat mogelijk interessant is voor bewoners van de binnenstad (ook omdat de postcode er naast zit). De verwachting is dat dit in enkele maanden (begin 2024?) concreet gaat worden voor geïnteresseerden. Zie ook de website www.zonophoogland.nl.

Als jullie op de hoogte willen blijven van hun activiteiten stuur dan een mailtje naar: info@hoogland.nl.

Als je meer weten, kun je eventueel ook persoonlijk de secretaris benaderen (Ben Stoelinga, 06-17748372). Zon op Hoogland weet van deze situatie af en wil graag helpen met de verdere verduurzaming van onze gemeente.