VEELGESTELDE VRAGEN

(Hoe veel) certificaten?

In het dagelijks spraakgebruik klinkt het logisch om te spreken over zonnepanelen in plaats van certificaten. We spreken steeds over certificaten om elk misverstand te voorkomen: je hebt geen ‘eigen’ panelen die je er bijvoorbeeld ook weer tussenuit zou kunnen halen. Er is één volledige installatie met zonnepanelen, bevestiging, omvormers en soms zelfs een nieuwe meterkast. Deze installatie is en blijft eigendom van de coöperatie: alle leden samen.

Verder is het voor onze administratie makkelijk om ook bij volgende zonnedaken de waarde van een certificaat op 250 kWh te houden, ook al leveren de nieuwe generaties panelen misschien wel gemiddeld 300 of zelfs 350 kWh per jaar op.

Ja, dat mag, tot 10.000 kWh. Je mag zo veel afnemen als je wilt tot het wettelijke maximum van 10.000 kWh. De energiebelasting wordt wel alleen terugbetaald tot 100% van je netto elektriciteitsverbruik. Alles wat je meer opwekt levert dus minder op. We raden aan tot maximaal 80% van je elektriciteitsgebruik mee te doen. Zo heb je niet meteen een lagere opbrengst in een ‘zonnig’ jaar waarin je certificaten meer opwekken. Ook als je – heel verstandig – energiebesparingsmaatregelen neemt, heb je niet direct minder opbrengst.

Rekenvoorbeeld:

Een buurtbewoner wil het initiatief sponsoren. Hij verbruikt 3.500 kWh en koopt 20 certificaten, dus voor circa 5000 kWh. De eerste 3.500 kWh is net zo voordelig als voor andere leden. Voor 1.500 kWh krijgt deze buurtbewoner geen energiebelasting terug.

Geef ons je specifieke gegevens door, dan kunnen we kijken wat in jouw specifieke geval het beste is.

De meeste van onze leden willen graag minder energie gebruiken. Mooi als dat lukt!

Normaal gesproken raden we aan voor 80% van je stroomverbruik certificaten aan te schaffen. Ook in een heel zonnig jaar krijg je dan over alle stroom energiebelasting terug. Als je weet dat je minder energie gaat gebruiken, kun je besluiten om direct uit te gaan van je nieuwe verwachte gebruik en daar 80% van aan te schaffen.

Een andere keuze is om het aantal certificaten te baseren op je huidige gebruik. Je kunt het teveel aan certificaten dan verkopen zodra je stroomverbruik lager is. Risico daarvan is dat het niet zeker is dat je je certificaten direct kunt verkopen. In de tussentijd verdien je minder aan je certificaten omdat je alleen energiebelasting terugkrijgt over de stroom die je zelf gebruikt.

Twijfel je wat voor jouw specifieke situatie het handigst is, dan denken we hier graag over mee. Mail ons dus gerust.

Geef ons je specifieke gegevens door, dan kunnen we kijken wat in jouw specifieke geval het beste is.

De meeste van onze leden willen graag minder energie gebruiken. Toch kan het zijn dat je elektriciteitsgebruik juist omhoog gaat. Bijvoorbeeld als je gezinssituatie veranderd of als je van plan bent je gasverbruik af te bouwen. Als je elektrisch gaat koken of een hybride of volledig gasloze CV-ketel met warmtepomp aanschaft, gaat je gasverbruik omlaag, maar je elektriciteitsverbruik omhoog.

Normaal gesproken raden we aan voor niet meer dan 80% van je stroomverbruik certificaten aan te schaffen. Ook in een heel zonnig jaar krijg je dan over alle stroom energiebelasting terug. Als je weet dat je snel meer energie gaat gebruiken, kun je besluiten om direct al 90% of 100% van je gebruik aan te schaffen: alleen als er een heel zonnig jaar is voordat je meer energie verbruikt, krijg je hierover geen energiebelasting, en dus minder opbrengst: dit risico is veel kleiner dan als dit voor de komende 15 tot 25 jaar geldt.

Een andere keuze is om jezelf nu op de wachtlijst te zetten voor extra certificaten. Je kunt die dan inzetten zodra je stroomverbruik hoger is. Risico daarvan is dat het niet zeker is dat er direct certificaten beschikbaar zijn als je ze wilt inzetten.

Twijfel je wat voor jouw specifieke situatie het handigst is, dan denken we hier graag over mee. Mail ons dus gerust.

Ja, dat kan zolang wat je op je eigen dak en het gezamenlijke dak opwekt opgeteld niet meer is dan je verbruikt.

Vanwege schommelingen in de opbrengt van de zon en schommelingen in je elektriciteitsgebruik raden we aan niet meer dan 80% van je verwachte gebruik op te wekken.

Voorbeeld 1: Je verbruikt 2000 kWh per jaar. 80% is 1600 kWh. Je wekt al 1100 kWh zelf op met zonnepanelen op je eigen dak. Je reserveert 2 certificaten op het gezamenlijke dak met een verwachte opbrengst van 500 kWh.

Voorbeeld 2: Je verbruikt 2000 kWh per jaar en wekt al 1750 kWh zelf op met zonnepanelen op je eigen dak. Je speelt op zeker en neemt geen certificaten voor het gezamenlijke dak.

Voorbeeld 3: Je verbruikt 2000 kWh per jaar en wekt al 1750 kWh zelf op met zonnepanelen op je eigen dak. Je neemt 1 certificaat met een verwachte opbrengt van 250 kWh voor het gezamenlijke dak. Je weet dat door 100% van je gebruik te nemen de opbrengst door schommelingen in opbrengst en verbruik lager kan uitvallen.

Kosten aanschaf

Deelname is niet zonder risico’s. Een deel van de opbrengst wordt bepaald door de hoogte van de belasting op stroom. Als de belasting verlaagd wordt, dan wordt de opbrengst minder. Verder: er wordt een overeenkomst gesloten met een energieleverancier voor de afname van de stroom die de installatie produceert. Deze overeenkomst heeft een bepaalde looptijd. Het kan zijn dat bij een herziening een lagere vergoeding wordt afgesproken. Een ander risico betreft de onderdelen van de installatie ingeval de leverancier bijvoorbeeld door faillissement niet zijn garantieverplichtingen kan nakomen. Ook kunnen de kosten van de coöperatie (bijvoorbeeld voor administratie) in de loop der tijd stijgen.

Sommige risico’s worden afgedekt. Stel dat Zon on Amersfoort in ernstige financiële problemen komt, dan kunnen de leden niet op hum privé-vermogen worden aangesproken. Zon op Amersfoort is namelijk een coöperatie “U.A.”, dat staat voor Uitgesproken Aansprakelijkheid. Verder wordt er een verzekering gesloten om de zonnepanelen-installatie om de gevolgen van diefstal, schade en vandalisme op te vangen.

Voordat de certificaten aangeboden wordt, zal een brochure beschikbaar zijn waarin uitgebreider op de risico’s wordt ingegaan.

Het exacte bedrag wordt per dak bepaald. Voor elk dak worden namelijk de offertes opgemaakt van de installatie van onze zonnecoöperatie. De prijs per certificaat is gebaseerd op deze offertes. Zodra we bepaald hebben welke installateur we nemen, weten we dus het exacte bedrag per certificaat. Op dat moment vragen we definitief of je meedoet en met hoeveel certificaten.

De BTW wordt teruggevraagd aan de belastingdienst zodra het dak is opgeleverd. Hoewel we dat zo snel mogelijk doen, kost dat tijd. We gaan uit van circa een half jaar nadat je hebt betaald.

De stappen voor de betaling en teruggave van de BTW gaan als volgt: eerst betaal je je inleg, inclusief BTW. Als het geld van alle leden is overgemaakt betaalt de coöperatie de installateur. De installateur levert dan het dak op. Dan vraagt de coöperatie alle BTW terug aan de belastingdienst. Zodra de belastingdienst de BTW aan de coöperatie betaalt, betaalt de coöperatie jouw betaalde BTW weer aan je terug.

Maar, zoals gezegd, soms schiet de installateur de BTW voor.

Ja en nee. De bestuurders van Zon op Amersfoort hebben samen 5000 euro voorgeschoten om de opstartkosten te kunnen betalen. In principe wordt deze lening afgelost op het moment dat alle bedragen zijn gestort voor de aanschaf van de certificaten bij het eerste project. Er is vanaf dat moment geen sprake meer van dat de coöperatie een lening gebruikt.

Energiebelastingteruggave

Dat hangt af van de elektriciteitsleverancier. Heeft je energieleverancier afspraken gemaakt met Zon op Nederland, dan gaat alles automatisch. Zijn die afspraken er niet, maar ondersteunt je leverancier de regeling wel, dan vraag je de belasting zelf terug.

  • Eneco, Engie, Greenchoice, OM/DE Unie, NUON Vattenfall, Essent, EnergieDirect of Qurrent?

Je hoeft niks te doen. Deze leveranciers krijgen de gegevens van Zon op Nederland en verrekenen de energiebelasting met je energierekening.

  • Energieleverancier met één ster in de lijst bij Zon op Nederland?

Je krijgt van Zon op Amersfoort op hoeveel kWh je certificaten dit jaar hebben opgewekt. Deze gegevens geef je zelf door aan je energieleverancier. Je leverancier verrekent de belasting dan.

  • Andere elektriciteitsleverancier

Deze leveranciers doen helaas (nog) niet mee met de belastingteruggave. Daarom kun je het belastingvoordeel niet krijgen als je je stroom afneemt bij een andere leverancier.

De energiebelasting wordt per kalenderjaar uitbetaald. De betaling vindt ongeveer in mei van het opvolgende jaar plaats.

Je krijgt de opbrengst per jaar. Dit geldt zowel voor de teruggave van de energiebelasting als voor de verkoop van de zonnestroom.

Bij de verkoop van de zonnestroom is hiervoor gekozen omdat dit administratiekosten scheelt, zowel bij de coöperatie als bij de energieleverancier. Dat is gunstig voor je opbrengst per certificaat.

Bij de energiebelasting speelt iets anders. Alleen per jaar kan bepaald worden op welke teruggave van de energiebelasting je recht hebt. Deze teruggave kan dus alleen jaarlijks. Afhankelijk van je energieleverancier kan het zijn dat de verwachte teruggave wel wordt opgenomen in het maandelijkse voorschot dat je betaalt. Dan krijg je deze deze opbrengst effectief dus wel per maand.

Je teruggave is vooraf niet precies bekend. Het hangt af van het aantal certificaten dat je afneemt, de hoeveelheid zon én van de hoogte van de energiebelasting. Het aantal certificaten weet je. De hoeveelheid zon en de hoogte van de energiebelasting verschillen ieder jaar.

Je kunt gemiddeld uitgaan van een opbrengst van 250 kWh per certificaat per jaar. Zonnige jaren leveren meer stroom, Bewolkte jaren leveren minder stroom.

De energiebelasting wordt jaarlijks bepaald.

Voor alle zonnestroom die je opwekt krijg je de energiebelasting helemaal terug, met twee uitzondering: als je meer opwekt dan je thuis gebruikt, krijg je het overschot niet terug. Ook als je buiten de afgesproken postcodes woont, krijg je geen energiebelasting terug.

Voorbeeld 1 – praktijk 2017: Je hebt 6 certificaten. Het was een gemiddeld jaar met 250 kWh zon per certificaat. De energiebelasting was 12,26 cent. Je hebt dat jaar meer dan 6 x 250 kWh gebruikt en woont binnen het postcodegebied dat meedoet. Je krijgt 6 x 250 x 12,26 cent = € 183,90 energiebelasting terug.

Voorbeeld 2 – laag: Je hebt 6 certificaten. Het was een zeer bewolkt jaar met maar 200 kWh zon per certificaat. De energiebelasting is lager dan in 2018: 9 cent. Je hebt dat jaar wel meer dan 6 x 200 kWh gebruikt en woont binnen het postcodegebied dat meedoet. Je krijgt 6 x 200 x 9 cent = € 108,- energiebelasting terug.

Je krijgt zeker 15 jaar de energiebelasting terug. Het kan dat je het langer terugkrijgt, alleen is dat niet gegarandeerd. Daarom rekenen we voor de zekerheid met ‘maar’ 15 jaar teruggave energiebelasting.

Voor we starten met een zonnedak vragen we de belasting of we de energiebelasting terug kunnen krijgen. De belastingdienst garandeert dit dan voor 15 jaar. Ook als de regeling in de tussentijd verandert, blijft de regeling voor dit dak gelden. En als de regeling over 15 jaar nog bestaat, blijft hij voor ons dak ook gewoon gelden.

Er kan tussentijds een nieuwe regeling komen die gunstiger is. Dan kunnen we gezamenlijk besluiten vrijwillig over te stappen naar die regeling. Met ‘zeker’ bedoelen we dus dat we recht hebben op minstens 15 jaar. We hoeven hier geen gebruik van te maken.

Alleen door over te stappen naar een energieleverancier die meedoet, krijg je je energiebelasting terug. Zonder deze teruggave is meedoen financieel niet rendabel. Op Zon op Nederland vind je welke energieleveranciers meedoen. Energieleveranciers die de belasting automatisch via je energierekening verrekenen hebben 2 of 3 sterren in dit overzicht, Energieleveranciers bij wie je de belasting jaarlijks zelf kunt terugvragen hebben 1 ster in dit overzicht.

Als je een vast contract hebt, kun je niet zomaar direct overstappen. Je kunt overstappen nadat je vaste contract is afgelopen, of je kunt de boete van overstappen aanvaarden. In beide gevallen heb je wat nadeel: of tijdelijk geen energiebelasting terug, of een boete. Mail ons als je hulp nodig hebt om te bepalen wat ik jouw situatie het voordeligst is.

Met sommige energieleveranciers zijn besprekingen bezig om alsnog mee te doen. Blijf je graag bij je eigen energieleverancier en wil je weten of er zulke besprekingen zijn met jouw leverancier? Hier kunnen we je over informeren. We kunnen natuurlijk niet garanderen dat het lukt en je energieleverancier zometeen echt meedoet.

Ja. In juni 2018 zijn plannen aangekondigd voor 2020.

De postcoderoosregeling wordt zeer waarschijnlijk afgeschaft en vervangen door een nieuwe regeling. Hoe die eruit gaat zien is nog niet bekend. Het is dus nog niet definitief bekend wat dat voor ons betekent. Wij verwachten dat bestaande projecten (zoals die van ons) gebruik kunnen blijven maken van de oude regeling of van een overgangsregeling. Zodra er meer informatie hierover ism, zullen we dat op de site zetten.

Netto opbrengst stroomverkoop

Je opbrengst uit de stroomverkoop is vooraf niet precies bekend. Het hangt af van het aantal certificaten dat je afneemt, de hoeveelheid zon én van de hoogte van de stroomprijs. Het aantal certificaten weet je. De hoeveelheid zon verschilt ieder jaar. De stroomprijs wordt per dak afgesproken. Deze wordt voor een bepaalde tijd afgesproken. Daarna kan de prijs dus weer veranderen.

Je kunt gemiddeld uitgaan van een opbrengst van 250 kWh per certificaat per jaar. Zonnige jaren leveren meer stroom, Bewolkte jaren leveren minder stroom.

Voor elk dak zijn er opnieuw onderhandelingen met verschillende leveranciers. Zodra we voor een dak bepaald hebben welke energieleverancier we nemen, weten we dus het exacte bedrag dat per kWh wordt betaald. Op dat moment vragen we definitief of je meedoet met dat dak en met hoeveel certificaten.

Voor alle zonnestroom die je opwekt krijg je de stroomprijs terug, er zijn geen extra voorwaarden, zoals bij de teruggave van de energiebelasting.

Je krijgt de opbrengst per jaar. Dit geldt zowel voor de teruggave van de energiebelasting als voor de verkoop van de zonnestroom.

Bij de verkoop van de zonnestroom is hiervoor gekozen omdat dit administratiekosten scheelt, zowel bij de coöperatie als bij de energieleverancier. Dat is gunstig voor je opbrengst per certificaat.

Bij de energiebelasting speelt iets anders. Alleen per jaar kan bepaald worden op welke teruggave van de energiebelasting je recht hebt. Deze teruggave kan dus alleen jaarlijks. Afhankelijk van je energieleverancier kan het zijn dat de verwachte teruggave wel wordt opgenomen in het maandelijkse voorschot dat je betaalt. Dan krijg je deze deze opbrengst effectief dus wel per maand.

Sommige energiebedrijven waaraan coöperaties de stroom leveren betalen de coöperatie jaarlijks een margevergoeding voor alle leden die lid zijn van de coöperatie én die hun eigen energie afnemen bij dit energiebedrijf. Het gaat meestal om een bedrag van circa 35 euro per lid per jaar. Deze jaarlijkse margevergoeding wordt ook wel premie of bonus genoemd.

Voor elk nieuw dak bepalen we opnieuw aan welke energiebedrijf we de stroom verkopen. We kiezen het energiebedrijf dat het gunstigste aanbod heeft. De premie is een pluspunt, dus het is wel waarschijnlijk dat we een energiebedrijf kiezen dat een premie vergoed. Voor zonnecentrale de Vlinderslag hebben we nog geen keuze gemaakt.

Als we een margevergoeding krijgen, gebruiken we die nu om de administratiekosten te betalen. Natuurlijk kunnen we met alle leden samen een andere keuze maken.
Je netto opbrengst wordt opgebouwd uit alle jaarlijkse opbrengsten en kosten. Het gaat om:

  • Opbrengst verkoop stroom
  • Margevergoeding, afhankelijk van hoeveel leden bij de leverancier zitten, waar we de stroom aan verkopen
  • Administratie- en verzekeringskosten

Mijn eigen energierekening

Zodra je meedoet met een zonnecentrale, krijg je energiebelasting terug. Het klinkt dus logisch om het termijnbedrag van je energierekening te verlagen. De energieleveranciers raden dit toch af. Reden hiervoor is dat de teruggave apart wordt verrekend, los van je gewone eindafrekening. Je betaalt dus wél de belasting in je termijnbedrag en ziet dat op je eindafrekening, en krijgt het op een ander moment teruggestort.

Het is nog niet bekend welke energieleverancier de onze stroom van Zonnecentrale de Vlinderslag zal afnemen. We krijgen mogelijk een margevergoeding. Die margevergoeding gebruiken we in principe als coöperatie om de kosten te verlagen. Daar profiteren we dus allemaal van. Samen kunnen we natuurlijk besluiten deze opbrengst anders te verdelen.

Als collectief staan we sterker dan alleen. Daarom verwachten we dat we een beter tarief kunnen afspreken dan dat je individueel zou krijgen met het energiebedrijf dat de stroom van ons gezamenlijk zonnedak afneemt. Dit geldt dan alleen voor deze specifieke leverancier. Met prijsvechters kunnen we nooit concurreren.

Let ook altijd op je eigen elektriciteitscontract: als je een langlopend contract hebt kan overstappen ongunstig zijn!

Inschrijven

Dat kan niet. Opgeven gaat altijd via de site van Zon op Nederland

De administratie is – nadat de zonnepanelen zijn geplaatst – verreweg het meeste werk voor de coöperatie. Daarom hebben we ervoor gekozen samen te werken met Zon op Nederland. Zij doen de administratie voor zo’n 60 coöperaties verspreid over Nederland. Dat maakt de administratie voor ons minder werk en relatief goedkoop.

Gevolg van deze keuze is wel dat inschrijven gebeurt via de site van Zon op Nederland. Hier kun je vervolgens je eigen gegevens ook beheren. Daarom kunnen we dat ook niet overnemen.

We hopen dat het inschrijven via Zon op Nederland makkelijk gaat. Loop je ergens tegenaan? We horen het graag. Vaak kunnen we dit zelf beantwoorden, en anders kunnen we dit vragen aan Zon op Nederland.

Bij Documentatie staat een toelichting voor bij het inschrijven. Er is een korte versie en een scherm-voor-scherm versie. Ook staat er hier toegelicht waarvoor we de persoonlijke gegevens die we vragen gebruiken.

Als je je inschrijft kun je gelijk lid worden van Zon op Amersfoort, dat hoeft niet direct. De deadline voor lidmaatschap is tegelijk met het officiële bevestigen van de overeenkomst dat je mee gaat doen met een dak.

Zon op Amersfoort is een coöperatie. Dat betekent dat alleen leden kunnen meedoen met een dak. Dus als je definitief meedoet, word je lid. Je hebt dan inspraak over het dak waar je in investeert. Als je lid bent maar geen certificaat in een project hebt, dan deel je niet in de voor- of nadelen van dat project.

Je kunt al eerder lid worden, vanaf het moment dat je je inschrijft via Zon op Nederland (Zon op Nederland verzorgt de administratie voor inschrijving en lidmaatschap voor Zon op Amersfoort). Je bent van harte welkom je in te schrijven. Wacht je liever tot de officiële ondertekening: dat kan ook.

De exacte rechten van leden tijdens de ontwikkeling van een nieuw dak zijn uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.

Verhuizen / uitstappen

Verhuizing, lager elektriciteitsverbruik: diverse redenen om toch binnen 15 jaar afstand te willen doen van je certificaten. Dan kan door verkoop op basis van de restwaarde van de certificaten.

Redenen om certificaten te verkopen

Als je verhuist en je blijft wonen binnen Amersfoort en binnen dezelfde postcoderoos, dan is er niets aan de hand. Je neemt je certificaten en voordelen gewoon mee. Dit is gunstiger dan dat er panelen op je eigen dak zouden liggen, want die neem je niet zomaar mee.

Wanneer je verhuist naar een postcode buiten de postcoderoos, dan krijg je helaas niet langer de energiebelasting terug. In dat geval kan je je lidmaatschap, certificaten en de daaraan gekoppelde opbrengstrechten ter overname aanbieden aan de andere geïnteresseerden. Je kan de certificaten ook gewoon aanhouden. In dat geval blijf je als deelnemer wel meedelen in de opbrengsten van de coöperatie, maar ontvang je niet langer de korting op de energiebelasting. Het duurt dan langer om je certificaten terug te verdienen.

Verhuizen naar buiten de postcoderoos is de meest voorkomende reden om certificaten te verkopen. Ook verlaging van het elektriciteitsgebruik komt voor. De reden maakt overigens niet uit. Verkopen kan altijd, zelf of met hulp van de coöperatie.

Certificaten zelf verkopen

Bij verhuizing of beëindiging deelname kun je je certificaten zelf verkopen, bijvoorbeeld aan de nieuwe bewoners van je huis, buurtgenoten of andere deelnemers. De coöperatie kan dan helpen met het bepalen van de restwaarde. Vergeet niet de coöperatie op de hoogte te brengen, zodat de wijziging administratief verwerkt kan worden.

Certificaten verkopen met hulp van de coöperatie

Je kunt je certificaten ook aanbieden via de coöperatie. De certificaten kunnen dan overgenomen worden door mensen die op de wachtlijst staan. De coöperatie kan de certificaten niet zelf overnemen. Stel dat er niet voldoende certificaten worden gevraagd via de wachtlijst, dan kan de coöperatie bijvoorbeeld een oproep doen aan de andere leden. De coöperatie kan niet garanderen dat er voldoende interesse is.

Bepalen restwaarde voor verkoop

De certificaten worden na verloop van tijd minder waard. Je hebt een deel hiervan immers al terug verdiend. Als je de certificaten wilt overdragen dan gaan we uit van de ‘restwaarde’ . De coöperatie stelt een restwaarde vast op basis van lineaire afschrijving, met een afschrijving van 15 jaar.

Rekenvoorbeeld:

Je verhuist na 5 jaar naar een adres buiten de postcoderoos. Je verkoopt je certificaten aan de nieuwe bewoner. Je vraagt 2/3 van de nieuwprijs, want er is nog 2/3 van de termijn van 15 jaar te gaan.

Zonnecentrale de Vlinderslag

Ja de inschrijving voor Zonnecentrale de Vlinderslag is nog niet begonnen. Je kunt je voorinschrijven zodat we weten hoeveel belangstelling er is.

Overig

Je kunt je stroom afnemen bij het energiebedrijf waaraan we de stroom leveren. Je stroom komt dan wel niet letterlijk van het zonnedak, het is wel een mooi  idee.

Stroom die je thuis geleverd krijgt komt nooit letterlijk van één specifieke plek. Alle stroom in Nederland vloeit door elkaar in het net; je krijgt thuis gewoon stroom van die mix. Je kunt, net als vele Nederlanders, groene stroom afnemen; dat is dus niet letterlijk groene stroom, maar de belofte van het energiebedrijf dat het ergens groen opgewekte stroom inkoopt, of certificaten inkoopt die bewijzen dat ergens groene stroom wordt geproduceerd.

Als je je stroom afneemt bij het energiebedrijf dat onze zonnestroom afneemt, kan dat energiebedrijf je dus een certificaat geven dat de stroom ‘virtueel’ afkomstig is van ons zonnedak, dus van onze eigen panelen. Dat heeft voor jou in eerste instantie geen voordelen boven groene stroom van ergens anders, maar het is wel leuk om te vertellen. Bovendien steun je het energiebedrijf dat zijn nek uitsteekt door tegen gunstige tarieven onze zonnestroom af te nemen. Je begrijpt: hoe meer leden hun stroom afnemen bij dit energiebedrijf, hoe groter onze kans op zeer scherpe tarieven.

We willen hetzelfde: meer lokaal opgewekte groene energie. Beide manieren helpen. Lokaal opgewekte energie afnemen zorgt voor ‘vraag’, initiatieven als Zon op Amersfoort leveren ‘aanbod’. Beide zijn nodig om lokaal opgewekte groene energie te krijgen. Dus waarom niet beide doen?

Als je je bij een energieleverancier aansluit die lokaal opgewekte groene energie verkoopt, stimuleer je die lokale opwekking omdat zij beloven dat er evenveel energie lokaal wordt opgewekt als jij gebruikt. Dat maakt de vraag naar deze energie groter.

Zo’n energieleverancier kan die belofte natuurlijk alleen waarmaken als het die energie ook ergens kan inkopen. Dat doen leveranciers door zelf te investeren in zonneparken of windparken én door energie in te kopen bij lokale initiatieven, zoals Zon op Amersfoort.

Het omgekeerde geldt ook: hoe meer mensen stroom inkopen bij een leverancier die belooft evenveel energie lokaal in te kopen, hoe meer interesse er is voor het inkopen van lokaal opgewekte stroom. Hierdoor wordt de prijs van de stroomverkoop hoger en kunnen initiatieven zoals Zon op Amersfoort bestaan, omdat ze hun stroom tegen een gunstig tarief kunnen verkopen.

Oftewel: waarom niet beide: je eigen energie inkopen bij een leverancier die lokaal opgewekte groene energie belooft én zelf investeren in de opwekking van die lokale energie.

Meer lokaal opgewekte groene energie is hard nodig.