Zon Op Amersfoort heeft de voorbije maanden stappen gezet voor de selectie van de beste locatie voor het zonnepark in Amersfoort-Noord. De energiecoöperatie, aangevuld met burgers uit de wijk Schothorst, is uitgekomen op een terrein op De Hoef, ingeklemd tussen de twee spoorlijnen van en naar Apeldoorn en Zwolle. Deze driehoek aan de Disketteweg (naast ROC Midden-Nederland Campus Amersfoort) biedt plaats aan meer dan 3.000 zonnepanelen, genoeg om een succesvolle exploitatie mogelijk te maken door dit burgerinitiatief.

De oorspronkelijk kansrijk geachte plekken aan weerszijden van de Zielhorsterweg blijken in de praktijk iets minder te scoren vanwege de hoge kosten en lagere opbrengsten. Zon Op Amersfoort heeft de voortgang van het plan besproken in een verkennend gesprek met een ambtelijke delegatie van de gemeente Amersfoort. Daarin is ook de favoriete plek aan de Disketteweg toegelicht.

De gemeente Amersfoort heeft plannen met dit deel van stad (ook wel aangeduid als De Hoef-West en Hoefkwartier). Leegstaande kantoren moeten plaatsmaken voor nieuwe appartementen en voorzieningen. De eerste bouwplannen van appartementencomplexen liggen op de tekentafel. Zon Op Amersfoort denkt met de zonnepanelen een deel van deze nieuwe Hoefkwartierders van duurzaam opgewekte energie te kunnen voorzien. Het project is ook bedoeld voor bewoners uit de omliggende wijken, zoals Schothorst en Zielhorst. Verder is het een alternatief voor binnenstadsbewoners, die geen panelen op hun daken mogen leggen omdat zij in monumenten wonen of te maken hebben met beschermd stadsgezicht.